Gå direkt till textinnehåll

Utbildning och träning

Utbildning och träning

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC) erbjuder medicinska, kliniska och katastrofmedicinska utbildningar samt övningar.

Idag erbjuds hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare ett flertal utbildningar på KTC och utbudet utvecklas ständigt. Utbildningsaktiviteterna ges av erfarna utbildningsledare som även arbetar kliniskt inom den prehospitala vården. 

Via digitala tjänster eller på plats i våra lokaler kan våra utbildningsledare ge prehospitalt inriktade utbildningar och stödja inlärning utifrån olika aktiviteter. 

Under våren 2021 kommer KTC att erbjuda ett flertal utbildningar digitalt.

Digitala utbildningar på KTC:

Farliga ämnen / CBRNE

Farliga ämnen eller CBRNE omfattar alla ämnen som kan vara skadliga för människor och står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära eller explosiva ämnen. I sämhället behövs en beredskap för att kunna hantera händelser med denna typ av ämnen. Dessa kurser är en del i att stärka denna beredskap inom den prehospitala verksamheten i Region Stockholm. 

Pågående dödligt våld (PDV)

Utbildningen förbereder dig på hur vi agerar och hanterar allt det som ständigt pågår omkring oss när vi är ute i driften. Omvärldsbevakad heldag med föreläsningar kring ämnet pågående dödligt våld med antagonistisk händelse.

Kvalitetssäkringsdag AKVA

En årlig utbildningsdag för all hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Stockholms prehospitala vårdgivare. AKVA syftar till att kvalitetssäkra den patientvård som utförs och att läkemedelsbehandling enligt generella direktiv utfärdade av medicinskt ledningsansvarig läkare hos respektive vårdgivare sker på ett patientsäkert sätt.

Prehospital EKG-utbildning

En heldagsutbildning som består av omväxlande föreläsningar och övningar i grupp utifrån vedertagen struktur för tolkning av 12-avlednings-EKG och telemetri.

Den geriatriska patienten

En heldagsutbildning som går igenom åldrandet ur olika perspektiv, hypotermi, trauma och demenssjukdomar. Fokus kommer ligga på den kliniska bedömningen av geriatriska patienter och hur det skiljer sig från den vuxne patienten. 

Utbildningar som genomförs på plats på KTC

Advanced Medical Life Support (AMLS) -Inställd

Är en utbildning som via teori och praktik ska lära dig ett strukturerat omhändertagande av patienter med medicinska åkommor. Utbildningens mål är att förse deltagarna med verktyg för att tidigt kunna identifiera livshot och åtgärda dessa enligt ABCDE. Det ingår att träna undersökning och intervjuteknik enligt SAMPLER OPQRST, och lära sig att formulera arbetsdiagnoser utifrån de symtom och den information som fås vid intervju och undersökning. Tanken är sedan att deltagaren utifrån denna information och sin arbetsdiagnos ska föreslå behandling enligt lokala medicinska riktlinjer.

Prehospital sjukvårdsledning (PS)-Inställd

Är ett sammanhållet nationellt utbildningskoncept som baseras på Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet omfattar allt från olyckor i vardagen till större katastrofer. Under utbildningen genomför du föreläsningar och träning i rollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Akut omhändertagande av suicidbenägen person (AOSP)

En heldagsutbildning som tar upp riskfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmord. Du får lära dig hur du kan hjälpa den som är i psykisk nöd. Utbildningen tar upp bemötande i en akut situation, rättigheter och skyldigheter samt vilka lagar som gäller. Du får också reflektera över orsaker och lösningar i konkreta fallbeskrivningar som du diskuterar med övriga deltagare.

För våra samverkanspartners sker anmälan till utbildningar idag via e-post:

Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter

KTC har utbildningslokaler i Solna och Årsta

I Solna finns ett antal föreläsningssalar med kapacitet för 10 - 50 deltagare. Det finns även stora lokaler med multifunktionella simuleringsmiljöer för akuta situationer där deltagarna kan genomföra praktiska övningar utifrån flera scenarion. Samtliga lokaler är anpassningsbara för att variera och att ge varje övningstillfälle goda förutsättningar för att vidareutveckla lärandet.

Det finns även möjlighet till klinisk träning med patientsimulatorer, teknisk apparatur och sjukvårdsmaterial. Bland annat finns SimMan 3G som är en avancerad patientsimulator som kan uppvisa både neurologiska och fysiologiska symptom. Övrig utrustning är A-HLR-utrustning för hjärt- och lungräddning till vuxna och barn, RQI-program för att träna livräddande HLR-färdigheter, radioutrustning, trafiksimulator samt övningsambulanser.

I Årsta har KTC nya lokaler som främst är anpassade för teoretisk utbildning. Det finns tre föreläsningssalar för 12-60 deltagare med storbildsskärmar och annan teknisk utrustning. I utbildningslokalerna finns utrustning för att genomföra övningar inom bland annat A-HLR och CBRNE (farliga ämnen).

Det är främst medarbetare inom Regionens Stockholms prehospital vård som kan genomföra utbildningsaktiviteter inom KTC. Dessa vårdgivare och andra samverkanspartners kan ta del av, eller har möjlighet att själva arrangera utbildningar, föreläsningar och praktiska övningar i lokalerna.