Gå direkt till textinnehåll

Bli en av oss

Hos oss arbetar främst ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och legitimerade sjuksköterskor. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att bli en av oss.

I ambulansen jobbar en specialistsjuksköterska och en ambulanssjukvårdare som ett team. Ingen dag eller uppdrag är det andra likt. Du möter olika patienter med olika tillstånd i varierande miljöer. Alltifrån multisjuka äldre till förlossningar och nyfödda barn, och utför akuta insatser för att rädda liv vid exempelvis olyckor. Även transporterna vi gör mellan vårdinrättningar är olika. Från mer anvancerade intensivvårds- och kuvöstransporter till mindre vårdkrävande transporter. De här olika ambulansuppdragen kräver olika nivåer av kompetens.

Grundkrav för att jobba i ambulans i Region Stockholm

För att klara av arbetet i ambulans och för att förebygga till exempel arbetsskador måste du ha:

  • B-körkort och god körvana
  • god fysik så att du orkar bära patienter på bår 
  • goda kunskaper i svenska så att du både kan tala och skriva på svenska.

Krav på utbildning och erfarenhet

Ambulanssjuksköterska

Som ambulanssjuksköterska är du medicinskt ansvarig i ambulansen. Du har delegerad rätt att ge läkemedel till patienten och fattar beslut om exempelvis omvårdnadsåtgärder i akuta situationer.

Krav på utbildning och erfarenhet

Specialistsjuksköterska

  • med inriktning ambulansjukvård
  • eller annan lämplig specialistutbildning och då med minst två (2) års erfarenhet på heltid från akutsjukvård.  

Ambulanssjukvårdare

Som ambulanssjukvårdare är du den som ansvarar för att köra ambulansen när det är utryckning. Du ansvarar även för den tekniska utrustningen i ambulansen och har delegering för syrgasbehandling.

Krav på utbildning och erfarenhet

Undersköterska

  • med påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård
  • med minst två (2) års erfarenhet från heltidstjänstgöring som undersköterska.

Sjuksköterska i ambulans

Då det är brist på ambulanssjukvårdare anställer vi även grundutbildade sjuksköterskor. Du har då titeln sjuksköterska i ambulans. 

Krav på utbildning och erfarenhet

Sjuksköterska 

  • legitimerad sjuksköterska och
  • minst ett (1) års erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård på heltid. 

Viktiga egenskaper

Förutom rätt utbildning och erfarenhet behöver du även ha rätt egenskaper

Det är viktigt att du kan skapa trygghet för patienten och ge god omvårdnad. Du behöver ha en empatisk personlighet och kan bemöta medmänniskor på ett professionellt sätt som inger förtroende.

Du är flexibel och gillar variation och tempo i jobbet, men behåller ditt lugn i mötet med patienter och anhöriga även i krissituationer.

Då det är ett självständigt jobb där du löser problem som uppstår måste du kunna göra rätt avvägningar snabbt och samarbeta med kollegor och andra på ett bra sätt.

Hur går rekryteringen till?

Vår rekrytering skiljer sig lite åt från den på sjukhusen då test av din fysik och körförmåga ingår.

Stationschef har anställningsintervju med en kvinnlig sökande.