Gå direkt till textinnehåll

Särskild prehospital sjukvårdsledning

AISAB har i uppdrag att leda sjukvårdsinsatser vid allvarliga olyckor och större händelser tillsammans med andra samhällsaktörer inom kris- och katastrofberedskap som polis och Räddningstjänst

De så kallade ledningsenheterna finns även på plats vid större planerade event som exempelvis Melodifestivalen. 

Fordonen som används för uppdraget har ingen bår utan ett skrivbord och teknisk utrustning för att kunna leda sjukvårdsinsatsen. De är i drift dygnet runt årets alla dagar och är bemannade med en  specialistsjuksköterska och en sjukvårdsledare, undersköterska med specialistutbildning.

Ambulanssjuksköterska står med bildörren öppen på ledningsbilen.

Bild tagen bakifrån på vår ledningsenhet, åker i ett skogsområde, sommartid.

Ambulanssjukvårdare sitter i ledningsbilen och samtalar i kommunikationsradion.