Gå direkt till textinnehåll

Premiär för ny utbildning - Akut Prehospital Psykiatri

Datum: 22 mars 2022

Den 10 mars hölls det första utbildningstillfället för utbildningen Akut Prehospital Psykiatri som riktar sig till sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare inom ambulanssjukvården i Region Stockholm.

Fyra personer i en utbildningslokal. En person sitter framåtlutad på en stol med huvudet lutat mot händerna och en person sitter framför på huk.
Våra medarbetare möter dagligen människor som lider av psykisk ohälsa. För att öka kunskapen och förbereda medarbetarna på de situationer som kan uppstå i mötet med dessa människor har Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter (KTC) tagit fram utbildningen, Akut Prehospital Psykiatri. Syftet med utbildningen är att tillsammans med medarbetarnas tidigare kunskaper och erfarenheter ge den här patientgruppen en god, säker och personcentrerad vård. 

Hybridutbildning

Utbildningen är uppdelad i två delar. Innan det fysiska kurstillfället har deltagarna enskilt genomfört en förberedande teoretisk del via lärplattformen Lärtorget. Under utbildningsdagen på KTC varvas föreläsningar med grupparbeten och övningar.

Deltagarna får bland annat lära sig mer om; olika psykiatriska sjukdomstillstånd, att bedöma vårdbehovet hos patienter, aktivt lyssnande, ställa de svåra frågorna, dokumentation och samverkan mellan olika prehospitala aktörer.

Utbildning i samverkan

Akut Prehospital Psykiatri har tagits fram på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ett resultat av ett statsbidrag (förordning 2021:18). Arbetet har skett i samverkan med bland annat SKR, Falck ambulans, Norra Stockholms Psykiatri och medarbetare som arbetar inom psykiatriambulansen (PAM). Under 2022 kommer drygt 250 personer ges möjlighet att delta i utbildningen. 

- När vi fick det här spännande och viktiga uppdraget i september 2021 kunde vi snabbt avsätta resurser för att ta fram utbildningen. Det finns ett utbildningsbehov i hur vi möter och tar hand om våra psykiatriska patienter så detta känns helt rätt i tiden för vår yrkeskår. Vi är mycket stolta över resultatet av utbildningen som är en modern blandning mellan digitalt lärande och klassisk lärarledd undervisning med mycket reflektionsmöjligheter och grupparbeten, säger Carolina Fors, biträdande enhetschef KTC. 

Premiärdagen

Första utbildningsdagen på KTC i Årsta bjöd på en blandning av övningar i bemötande av patienter med olika psykiatriska sjukdomstillstånd, samverkan mellan deltagare från olika aktörer och föreläsningar. Under dagen medverkade även gäster från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Anna Östbom, handläggare på SKR, beskrev dagen så här:

En mycket trevlig och lärorik utbildning som helt klart bidrar till ökad kunskap för medarbetare inom ambulansen i att möta personer med psykisk ohälsa på ett bra sätt. Det som var extra bra var det pedagogiska upplägget där deltagarna fick ta del av filmer och olika fall som man fick diskutera i mindre grupper eller i hela gruppen. För egen del var det en stor behållning att ta del av erfarenheterna som finns hos medarbetarna. Det var extra lärorikt. 

dela: