Gå direkt till textinnehåll

Ny serviceorganisation i AISAB

Datum: 26 april 2021

Då AISABs verksamhet växer ställs nya krav på den internservice kopplat till fordon och utrustning som är avgörande för att vår ambulansverksamhet ska rulla på. Tomas och Pelle jobbar i vår nya serviceorganisation.

”Allt hos oss sker i realtid. Det är alltid live i AISAB.” Kommentaren på ett Teams-möte härom veckan – som egentligen handlade om en kostföreläsning på en av våra stationer – säger mycket om den bransch som AISAB verkar i. Att kravet på internservice blir extra viktigt när man kör live, dygnet runt, är tydligt.

 

Ökat behov av internservice 

För att möta det ökade behovet har AISAB startat upp en ny serviceorganisation. I den nya organisationen arbetar Tomas Buxbaum och Pelle Fogelberg. Båda med lång bakgrund inom AISAB. Tillsammans ska de sköta all internservice kopplat till fordon och utrustning. Anna Lundström går in som chef i serviceorganisationen, utöver sin roll som chef för Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC).

Tomas, som jobbat inom ambulansen sedan 1977, är ambulanssjukvårdare – och även utbildad verkstadsmekaniker. Inom AISAB har han jobbat sedan 1996. Med det nya uppdraget inom serviceorganisationen får Tomas möjligheter att förändra och förbättra där han tidigare sett brister.

 

Ett brett uppdrag

Arbetsområdet är brett. Uppgifterna kan handla om allt från fordonslogistik och besiktningar – till distribution och posthantering. Hämta och lämna bilar på verkstad, agera servicebil för att åka ut med material, hämta och lämna post på de olika stationerna, transportera utrustning och övningsdockor. Och mycket mer.

 

Vara med och påverka

Att jobba i serviceorganisationen kräver både lyhördhet och problemlösningsförmåga. Utmaningen kan vara att prioritera när många ärenden kommer in samtidigt. Men belöningen, att kunna påverka så att alla blir nöjda, är det som driver. Tomas förklarar:  

”Det bästa med att jobba i AISAB är att jag får vara delaktig.”

dela: