Gå direkt till textinnehåll

Verksamhetschef

Sista ansökningsdag: 07 mars

Yrkesområde: Chef

Arbetsplats: Huvudkontoret, Årsta park

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: Heltid

Dela:

ansök nu

Vill du utveckla framtidens ambulanssjukvård tillsammans med oss? Vi söker nu en verksamhetschef som är bra på att leda chefer och arbeta genom andra.

På AISAB arbetar cirka 550 medarbetare med att ge rätt vård i rätt tid till patienter i behov av akutsjukvård. På uppdrag av SOS Alarm dirigeras akut- och transportambulanser samt vissa specialenheter ut från våra sex ambulansstationer. AISABs verksamhet pågår dygnet runt och året om och under 2020 utförde vi 114 000 uppdrag.

Våra stationer finns i City, Ekerö, Lidingö, Solna, Söder och Västerort och stationsledningen på respektive station består en stationschef och 2–3 biträdande chefer. Vår kompetenta personal består främst av sjuksköterskor, grund- och specialistutbildade, samt ambulanssjukvårdare.

AISAB har ett brett uppdrag från ägaren Region Stockholm. I det ryms såväl ambulanssjukvård som psykiatrisk ambulans, intensivvårdsambulans, särskild sjukvårdsledning och transport av avlidna. Vi har även i uppdrag att driva regionens Prehospitalt kunskaps- och kliniskt träningscenter (KTC) och bedriver också forskning framgångsrikt.

Ditt uppdrag:

Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten. Det är viktigt att patienter och anhöriga känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård i rätt tid.

Du leder stationscheferna utifrån AISABs vision och mål, planerar och följer upp verksamheten, personal och ekonomi samt miljö och arbetsmiljö. Du leder förändringsarbete och utvecklar verksamheten i samverkan med underställda chefer och övriga ledningen. Som ledare ingår också att utveckla och stötta chefer och skapa förutsättningar för att medarbetarna kan trivas och utvecklas i arbetet.

Du är direkt underställd och rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen för AISAB.

Din bakgrund:

Vi söker en ledare med;

  • erfarenhet av att leda och utveckla vårdverksamhet, gärna ambulanssjukvården
  • dokumenterat god erfarenhet av att leda andra chefer
  • mycket god erfarenhet av ledningssystem
  • god erfarenhet av att bedriva framgångsrikt förändringsarbete
  • relevant akademisk utbildning, gärna inom hälso- och sjukvård såsom läkare eller sjuksköterska
  • gärna med erfarenhet av forskning.

Som person är du konkret och tydlig i din kommunikation. Du har strategisk höjd och lätt för att fatta beslut som baseras på analys av fakta och resultat. Du är förändrings- och framtidsorienterad, strukturerad och har hög integritet samt är lojal med organisationen och de beslut som fattas. Du arbetar bra genom andra och prioriterar dina direktrapporterandes professionella och personliga utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform: Tillsvidare, omfattning 39,5 tim/vecka

Vid frågor om tjänsten: Kontakta Åke Östman, vd, tel: 08-123 120 02, SMS: 070-484 30 71, e-post: ake.ostman@sll.se

ansök nu