Tyck till

Patientsäkerhetsberättelse för 2012

Varje år ska vi som vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vi ska öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

15 mars | Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är flera. Bland annat ska vårdgivaren få bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete, socialstyrelsen ska lättare kunna utföra sin tillsyn av verksamheten och det ska bli enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Läs vår Patientsäkerhetsberättelse för 2012 här

Åke Östman
VD

 • Ny webbplats gör AISAB mer tillgängligt

  18 april|I april 2013 lanserar AISAB en ny webbplats med målet att ge besökare en tydligare bild av företagets innehållsrik...

  Ny webbplats gör AISAB mer tillgängligt
 • AISAB satsar på mentorskap

  20 mars|Mentorskap är en urgammal företeelse. Den finns beskriven redan i Homeros grekiska diktverk, Odysseén, i vilket gu...

  AISAB satsar på mentorskap
 • Patientsäkerhetsberättelse för 2012

  15 mars|Varje år ska vi som vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vi ska öppet och tydligt redovisa strategie...

  Patientsäkerhetsberättelse för 2012