Tyck till

Transport av avlidna (TRAV)

AISAB:s enheter för transport av avlidna transporterar avlidna från hemmet till/eller mellan landstingets olika enheter. Ett arbete som kan vara lika krävande som det är givande.

På AISAB:s enheter för transport av avlidna arbetar tio medarbetare i två specialutrustade bårbilar som trafikerar hela Stockholms län, från Hallstavik till Nynäshamn.

Ett fordon rullar dygnet runt och det andra dagligen mellan 09.00 och 17.00. Fordonen utgår från AISAB:s ambulansstation i Solna och vi genomför i genomsnitt cirka 11 uppdrag per dygn.

Att ta hand om nyss avlidna är ett arbete som oftast sker precis i de anhörigas första sorgefas. Det kräver respekt och förståelse, både för den avlidne och för hans eller hennes anhöriga.

Bårbilen är utrustad med ett antal olika bårar och ett kapell som spänns över båren när den avlidne ligger på plats, så att transporten från hemmet kan ske så värdigt som möjligt.

Trav

Transport av avlidna