Tyck till

Jobba på AISAB

Att jobba på AISAB handlar långt ifrån bara om att transportera sjuka eller skadade till sjukhus. Som första kontakt med patienter och anhöriga gör vår ambulanspersonal mycket av de viktiga, inledande bedömningarna och utför den mest akuta vården.

En arbetsdag på ambulansen inkluderar möten med människor i livets alla skeden, avancerad vård med användning av medicinskteknisk utrustning och läkemedel, uttryckningskörning och ledning av sjukvårdsinsatser på skadeplats. Ingen dag är den andra lik. Arbetet ställer höga krav på improvisationsförmåga, problemslösning, personlig mognad och gott omdöme. Men det ger också gott om utrymme för delaktighet och frihet under ansvar.

Just friheten och utmaningarna med yrket uppskattas av många av våra medarbetare. Arbetet innebär en stor del skiftarbete och ett av våra mål är att underlätta för medarbetare att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete, då antalet småbarnsföräldrar i yrket ökar stadigt.